Notering på A-listan från 5 juli

2005-07-01

Stockholmsbörsens bolagskommitté har fattat beslut om att Ratos A- och B-aktier skall noteras på Stockholmsbörsens A-lista. Första noteringsdag blir den 5 juli 2005. Aktierna har sedan 1997 handlats på O-listan.
Antalet utestående aktier uppgår till 21 229 036 A- och 57 953 404 B-aktier. Den genomsnittliga dagliga omsättningen i B-aktien har sedan årsskiftet uppgått till 12,8 Mkr. En börspost utgörs av 100 aktier.
 
 
 
För ytterligare information:
 
Thomas Mossberg, vVD Ratos, 08-700 17 44, 070-728 33 88