Lindab förvärvar Astron

2005-06-07

Ratos intressebolag Lindab har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det luxemburgska företaget Astron SA. Köpeskillingen (skuldfritt) uppgår till 685 Mkr. Säljare är det amerikanska företaget Parker Hannifin. Köpet finansieras med Lindabs kassa och tillgängliga kreditfaciliteter.
 
Astron är Europas ledande tillverkare av prefabricerade stålbyggnader för kommersiella ändamål. Bolaget tillhandahåller ett system för kompletta industri- och andra kommersiella byggnader baserat på stålkon­struktioner och tunnplåt, inklusive komponenter. Tillverkning av hallar sker alltmer genom prefabricering och andelen kommersiella byggnader i stål visar en ökande trend. Försäljningen i Central- och Östeuropa har visat en stark tillväxt de senaste åren och svarar nu för cirka 50% av bolagets totala omsättning. Antalet anställda uppgår till 650.
 
Lindab är en ledande tillverkare av byggmaterial i tunnplåt inom de två affärsområdena Ventilation och Profile. Genom dagens affär stärker affärsområdet Profile ytterligare sin ställning inom det strategiskt viktiga segmentet Building Systems och Lindab stärker ytterligare sin position på de viktiga tillväxtmark­naderna i Central- och Östeuropa. 2002 förvärvades inom Building Systems det amerikanska företaget Butlers europeiska enhet i Ungern som har visat god tillväxt och lönsamhet.
 
- Astron är ett välskött och lönsamt företag och det finns vid ett samgående betydande synergieffekter både vad gäller produktion, marknadsföring och distribution. Dessutom kompletterar bolagens marknadstäckning varandra på ett bra sätt, kommenterar Lindabs VD Kjell Åkesson dagens affär.
 
Astrons omsättning uppgår till drygt 1 miljard kronor och det rullande 12-månaders rörelseresultatet (EBITA) till cirka 85 Mkr.
 
Förvärvet av Astron förutsätter berörda konkurrensmyndigheters godkännande.
 
Ratos ägarandel i Lindab uppgår till 48% och det koncernmässigt bokförda värdet i Ratos var 1 150 Mkr den 31 mars 2005. Ratos tillskjuter inget kapital i samband med dagens förvärv.
 
För ytterligare information:
Stig Karlsson, Senior Investment Manager Ratos, tel 08-700 17 00 eller 070-641 13 45
Kjell Åkesson, VD Lindab tel 0431-850 07