Inwido till Malmö

2005-11-11

Elitfönstergruppens moderbolag Inwido flyttar sitt huvudkontor från Vetlanda till Malmö. Flytten är en följd av koncernens nordiska offensiv.
Det var drygt ett år sedan Ratos förvärvade ca 95 % i dåvarande Elitfönstergruppen. I förvärvsplanerna ingick att växa såväl organiskt som genom förvärv i Sverige och i övriga Norden.
 
- Branschen är sedan flera år väl strukturerad i Sverige men i de övriga nordiska länderna ser vi stora möjligheter att via ytterligare förvärv konsolidera marknaden. På så sätt har vi goda förutsättningar att fortsätta växa inom såväl fönster som dörrar, säger Inwidos VD och koncernchef Sven-Gunnar Schough.
 
Hittills under året har fyra förvärv av fönster- och dörrbolag genomförts. Den sammanlagda omsättningen i de förvärvade bolagen överstiger 1 000 Mkr. Antalet anställda i koncernen har samtidigt kommit att öka med 600. Bland de förvärv som genomförts finns finska Pihlavan Ikkuna, danska Storke Vinduer och norska Diplomat Skandinavia. Genom dessa förvärv har Inwido etablerat en nordisk organisation med stark närvaro på varje marknad.
 
I syfte att möta ökade krav på en effektiv nordisk organisationsstruktur har ett gemensamt moderbolag för koncernen - Inwido AB (International Windows and Doors) - etablerats. Utöver Sven-Gunnar Schough ingår samtliga länderchefer i den nya koncernledningen. Flytten till Malmö kommer att förtydliga den nya organisationen men berör inga anställda.
 
- Valet av Malmö som utgångspunkt i en nordisk expansion är naturlig särskilt i byggmaterial­branschen där de flesta inspirationer vad gäller design, materialval och distribution kommer från "syden", säger Sven-Gunnar Schough.
 
I Inwido-koncernen ingår kända varumärken som Elitfönster, Allmogefönster, Storke Vinduer, Pihla och Diplomatdörren. Under de första nio månaderna 2005 uppgick koncernens försäljning till 1 517 Mkr (895) där 19 % kan tillskrivas organisk tillväxt. Rörelseresultatet (EBITA) fördubblades under samma period till 196 Mkr. Ratos, som äger 95 % av Inwido AB, har investerat sammanlagt ca 610 Mkr i gruppen.
 
 
För ytterligare information:
Sven-Gunnar Schough, CEO Inwido, 070-602 34 78
Leif Johansson, Senior Investment Manager, Ratos, 070-520 40 25