INWIDO köper Lenhovdafönster

2005-07-06

INWIDO AB förvärvar Lenhovdafönster AB i Lenhovda. Lenhovdafönster, som producerar 3-glas fönster, omsatte 2004 drygt 90 Mkr och visade ett resultat efter avskrivningar om ca 14 Mkr.
Lenhovdafönster grundades 1999 av tre tidigare medarbetare på Elitfönster. Genom god kännedom om marknaden, produkter och produktion har företaget under deras ledning snabbt växt till en god marknadsposition inom i första hand byggmaterialhandeln.
 
Fönstermarknaden har de senaste åren ökat kraftigt och flera av varumärkena inom INWIDO-gruppen har dessutom ökat sina marknadsandelar, vilket har lett till kapacitetsbrist. Främst gäller detta inom byggmaterialhandeln där 3-glas fönster är huvudprodukten.
 
-      Genom förvärvet av Lenhovdafönster, vars produktionsanläggning ligger nära Elitfönsters anläggning i Lenhovda, kan kapaciteten av 3-glasfönster snabbt ökas, säger Elitfönsters Marknadsdirektör Börje Bellinger.
 
-      Lenhovdafönster ligger nära Elifönster inte enbart geografiskt utan även vad gäller företagskultur, fortsätter Börje Bellinger. Våra sortiment kompletterar varandra och vi arbetar idag mot delvis samma kundsegment.
 
Även på inköpssidan förväntas samgåendet med Lenhovdafönster ge vissa synergieffekter.
 
Efter förvärvet förväntas INWIDO ha drygt 1 300 anställda och en årlig omsättning om ca 2,1 Mdr kr. Ratos äger 95% i INWIDO och ledande befattningshavare resterande 5%.
 
 
För ytterligare information:
Leif Johansson, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Börje Bellinger, Marknadsdirektör Elitfönster, 0383-76 34 00