INWIDO in i Danmark

2005-07-15

INWIDO AB förvärvar 60% av Danmarks fjärde största tillverkare av fönster - Storke Vinduer AS. INWIDO har tidigare i år genom förvärv av 70% av Pilha OY etablerat sig på den finska fönstermarknaden. Med förvärvet av 58% i Diplomat Scandinavia AS tog INWIDO tidigare i sommar ett steg ytterligare in på den norska och svenska dörrmarknaden och i förra veckan förvärvades 100% av Lenhovda Fönster AB för att öka den svenska produktionskapaciteten.
Inklusive Storke har de bolag om förvärvats 2005 en total omsättning på ca 1000 Mkr och en samlad vinst (EBITA) under 2004 om totalt 159 Mkr. Det totala värdet för hela de fyra bolagen (s k Enterprise Value) har uppgått till ca 1 050 Mkr. I samband med förvärven har Ratos tillskjutit ca 140 Mkr till INWIDO.
 
Elitfönster har tidigare funnits representerat i Danmark genom ett mindre försäljningskontor. Genom förvärvet av Storke får koncernen nu egen lokal tillverkning. Därutöver får man tillgång till det av Storke nyutvecklade trä/aluminiumfönster som tagits fram för att möta de ökade kraven på låg energianvändning.
 
Storke, som är Danmarks fjärde största fönstertillverkare, omsatte under räkenskapsåret 2004/05 ca 190 MDKK och visade ett resultat efter avskrivningar (EBITA) på ca 48 MDKK. Bolaget har vuxit kraftigt under de senaste åren med bibehållen god lönsamhet. Viktiga förklaringar till Storkes fram­gångar är bolagets effektiva produktion, korta leveranstider och höga produktkvalitet.
 
Ratos tillskjuter i samband med förvärvet ca 75 Mkr till det svenska moderbolaget INWIDO som förvärvar Storke via ett danskt holdingbolag. Efter dagens affär kommer INWIDO att äga 60% och bolagets VD och andra nyckelpersoner 40% i INWIDO Danmark.
 
-      Vi är imponerade av INWIDOs starka utveckling, säger Ratos VD Arne Karlsson. Positivt är att bolagets organiska tillväxt - plus 19% under årets sex första månader - i så pass hög grad bidrar till den goda utvecklingen.
 
Efter förvärvet kommer INWIDO att ha ca 1 400 anställda och en omsättning som 2005 överstiger 2.3 miljarder kronor. Ratos äger 95% i INWIDO och ledande befattningshavare resterande 5%.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 00
Sven-Gunnar Schough, VD INWIDO/Elitfönster, 0383-76 34 00