Haendig förvärvar Westerbergs Badrum

2005-05-18

Genom dotterbolaget Hafa förvärvar Haendig badrumsföretaget Westerbergs Badrum AB. Hafa, som är en av Nordens mest snabbväxande aktörer inom badrumsinredningar, tillförs genom Westerbergs en stark position inom segmentet massagebadkar. Tillsammans blir bolagen Nordens största aktör inom sina områden med en beräknad omsättning på ca 450 Mkr.
- Haendig har en uttalad strategi att ytterligare befästa sin position med egna starka varunamn inom Gör-Det-Själv (GDS)-sektorn, säger Haendigs koncernchef Thomas Holmgren. Hafa har under de senaste åren byggt en stark position och visat en mycket god tillväxt. Genom förvärvet blir Hafa/Westerbergs störst i Norden inom badrumsinredningar.
 
Hafa, som utvecklar och marknadsför ett brett sortiment av badrumsmöbler, duschar, steamers, sanitets­porslin, belysning och accessoarer, omsatte förra året ca 180 Mkr. Under de senaste fem åren har Hafas sortiment breddats samtidigt som en konsekvent satsning på design och varumärkes­byggande genomförts. I kombination med ett bra stöd till återförsäljare i Norden har Hafa därmed kunnat uppvisa en tillväxt på över 17 procent per år.
 
- Genom att kombinera Hafas starka ställning i GDS-handeln med Westerbergs etablerade position hos VVS-aktörerna ser vi mycket positivt på möjligheterna till merförsäljning, säger Ola Andrée, VD för Hafa. De två företagens sortiment kompletterar dessutom varandra perfekt.
 
Westerbergs, med en årsomsättning på ca 190 Mkr, är marknadsledare i Norden inom massagebadkar och steamers som svarar för ca 75% av företagets försäljning. Tillverkningen av företagets produkter sker utom­lands medan montering sker i den egna anläggningen i Västergötland.
 
- Genom samgåendet med Hafa hamnar Westerbergs i ett större sammanhang vilket påtagligt gynnar företagets långsiktiga utvecklingsmöjligheter, säger båda Westerbergs tidigare delägare VD Anders Borg och Per-Olof Alexandersson.
 
Haendig-koncernen har varit ett innehav i Ratos sedan 2001. Under innehavstiden har koncernens resultat före skatt ökat från 14 till 44 Mkr förra året, främst till följd av förbättrade marginaler.
 
- Haendig expanderar inom GDS-sektorn på ett sätt som imponerar, säger Stig Karlsson, ansvarig för Haendig på Ratos. Inte minst Hafas framgångar illustrerar hur riktig koncernens strategi har varit.
 
Haendig är aktiv ägare av företag som verkar med starka varunamn till GDS-sektorn i Norden. Företaget omsatte 2004 ca 1 250 Mkr. Affären är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.
 
För ytterligare information
Stig Karlsson, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 00
Thomas Holmgren, VD Haendig, 0705-736 700