Elitfönster köper dörrföretag

2005-06-28

Elit-gruppen (under namnändring till Inwido) tar ett stort steg på den nordiska dörrmarknaden genom förvärvet av dörrföretaget Diplomat Skandinavia. Genom förvärvet blir Inwido en ledande aktör på de svenska och norska dörrmarkna­derna.
Diplomat Skandinavia, som säljer ytter- och innerdörrar under varumärket Diplomat, omsatte förra året 305 MNOK med ett resultat efter avskrivningar (EBITA) om 26 MNOK. På den norska marknaden säljs Diplomatdörren i huvudsak direkt till de större byggkedjorna där Elitfönster ännu inte finns repre­senterat. På den svenska marknaden säljs Diplomatdörren i princip till samma återförsäljare som Elitfönster.
 
Diplomat Skandinavia ägs idag av bolagets ledning och av den finska dörrtillverkaren Viitapuu som tillverkar merparten av Diplomats dörrar. Efter dagens investering om ca 32 MNOK kommer Inwido att indirekt äga 58% och Viitapuu äga 28% av Diplomat Skandinavia. Resterande 14% ägs av ledningen.
 
-  Våra kunders köpmönster utvecklas på så sätt att dörrar och fönster handlas tillsammans, säger Elitfönsters marknadsdirektör Börje Bellinger. 2001 förvärvade vi Elitdörren (tidigare Bruksdörren) och genom dagens affär kommer vi att ännu bättre kunna möta våra kunders önskemål om samdistribution, produktutveckling och design.
 
Efter förvärvet förväntas Inwido ha cirka 1 300 anställda och en årlig omsättning om ca 2 miljarder kronor. Ratos äger 95% i Inwido och ledande befattningshavare resterande 5%. Förvärvet förutsätter berörda konkurrensmyndigheters godkännande.
 
 
För ytterligare information:
Leif Johansson, Senior Investment Manager Ratos, 070-520 40 25
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49
Börje Bellinger, Marknadsdirektör Elitfönster, 0383-76 34 00