Elitfönster genomför finskt förvärv

2005-04-11

Elitfönster-gruppen genomför sitt första större nordiska förvärv genom köpet av den finska fönstertillverkaren Pihlavan Ikkuna. Elitfönster-gruppen blir 70-procentig ägare i Pihlavan Ikkuna medan företagets grundare och VD, Timo Vannas, kommer att äga 30%. I samband med förvärvet tillskjuter Ratos ca 70 Mkr till Elitfönster.
Pihlavan Ikkuna, som är Finlands tredje största fönstertillverkare, inriktar sig främst på tillverkning, försäljning och installation av trä- och aluminiumfönster samt balkongdörrar till bostäder. Bolagets produkter och tjänster marknadsförs främst till bostadsbolag och privata husägare. Medan den finska byggmarknaden under de senaste fem åren vuxit med knappt 5% per år har Pihlavan Ikkunas försäljning, som bl a gynnats av en stark ROT-marknad, växt med ca 20% per år. 2004 uppgick Pihlavan Ikkunas omsättning till 35,5 MEUR och resultatet före skatt (EBT) till 6,2 MEUR. EBITA-marginalen var samma period 18%. Bolaget har ca 170 anställda och har sitt huvudkontor och produktion i Ruovesi beläget norr om Tammerfors.
 
-    Jag har haft förmånen att lära känna såväl Pihlavan Ikkuna som Timo Vannas, säger Sven-Gunnar Schough, VD i Elitfönster. Jag har kunnat konstatera att Pihlavan Ikkuna tillhör en av Nordens mest effektiva fönster­producenter och jag är övertygad om att bolaget kommer att passa väl in i Elitfönster-gruppen såväl produktmässigt som strategiskt.
 
Förutom att Pihlavan Ikkuna-förvärvet ger Elitfönster-gruppen en plattform för ytterligare tillväxt på den finska fönstermarknaden finns det synergieffekter på inköpssidan. Efter förvärvet förväntas Elitfönster-gruppen ha knappt 1 200 anställda och en årlig omsättning överstigandes 1,5 Mdr kr. Ratos äger 95% i Elitfönster-gruppen och ledande befattningshavare resterande 5%. Förvärvet förutsätter den finska konkurrensmyndighetens godkännande.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49
Sven-Gunnar Schough, VD Elitfönster, 0383-76 34 00