Delårsrapport januari - september 2005

2005-11-11

VD Arne Karlsson presenterar rapporten kl 10.00, Drottninggatan 2, Stockholm samt via telefonkonferens tel 08-505 20 114 (OBS! Riktnummer måste slås).
Mer information på www.ratos.se
 
  • Resultat före skatt 1 546 Mkr (2 117)
  • Vinst per aktie 16,44 kr (23,97)
  • Stark utveckling i portföljbolagen
  • Förvärven av Arcus och BAF Infodata slutförda
  • Samarbetsavtal slutet i Norge
 
 
Stockholm den 11 november 2005
Ratos AB (publ)
 
Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
 
Granskningsrapport för
Ratos AB (publ)
Org nr 556008-3585
 
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat.
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision.
Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.
 
Stockholm den 11 november 2005
KPMG Bohlins AB
 
Thomas Thiel
Auktoriserad revisor
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Investor Relations chef, 08-700 17 63