Delårsrapport januari - juni 2005

2005-08-24

VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se
TELEFONKONFERENS kl 09.30, tel 08-505 20 114 (OBS! Riktnummer måste slås)
 
  • Resultat före skatt 1 081 Mkr (1 862)
  • Vinst per aktie 12,41 kr (21,53)
  • God utveckling i portföljbolagen
  • Två nya innehav - BAF/Infodata och Arcus Gruppen
  • Envac avyttrat ­ exitvinst 124 Mkr
 
 
Stockholm den 24 augusti 2005
Ratos AB (publ)
 
Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Investor Relations chef, 08-700 17 63