Atle Industri säljer innehav

2005-09-15

Atle Industri säljer sitt 70-procentiga innehav i Jens S Transmissioner till AxIndustries. Affären resulterar i en exitvinst för Atle Industri om 24 Mkr.
Teknikhandelsföretaget Jens S Transmissioner omsatte 2004 200 Mkr och uppvisade en vinst före skatt på 10 Mkr. Bolaget ingår i det av Ratos och 3i gemensamt ägda (50/50) förvaltningsbolaget Atle Industri som har till uppgift att utveckla ägda bolag och därefter vid lämpligt tillfälle finna nya ägare till desamma. I Atle Industri finns härefter sju bolag, varav sex är helägda. De omsätt­ningsmässigt största företagen i gruppen är Moving (materialhantering), Tempcold (kylkomponenter), Elpress (kontaktdon), Nordhydraulic (hydraulventiler) och Ekman & Co (handelshus).
 
-    Hos AxIndustries hamnar Jens S Transmissioner i en industriellt sett perfekt miljö, säger Atle Industris VD Hans Åke Norås. Jens S har under senare år haft en utomordentligt stark utveckling som genom dagens affär ges goda förutsättningar att fortsätta. Försäljningen är ytterligare ett bra exempel på Atle Industris arbete med att utveckla företag för att vid rätt tillfälle finna en ny och passande hemvist för dessa bolag.
 
Affären förutsätter berörda konkurrensmyndigheters godkännande.
 
 
För ytterligare information
Hans Åke Norås, VD Atle Industri, 0703-280 280
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39