Atle Industri säljer Envac

2005-04-28

Atle Industri säljer sitt avfallshanteringsföretag Envac Centralsug till Stena Adactum för 590 Mkr. För Ratos, som äger 50% i Atle Industri, ger affären en exitvinst om 123 Mkr. Ratos årliga genomsnittliga avkastning från investeringen uppgår till knappt 26%.
Envac ingår i det av Ratos och 3i gemensamt ägda (50/50) förvaltningsbolaget Atle Industri. Atle Industris uppgift är att utveckla de i gruppen ingående bolagen och att därefter vid lämpligt tillfälle finna nya ägare till desamma. Efter dagens försäljning av Envac finns åtta bolag kvar i Atle Industri varav sex är helägda. De omsättningsmässigt största företagen i koncernen är Moving (material­hantering), Tempcold (kylkomponenter), Jens S Transmissioner (mekaniska transmissionskompo­nenter), Elpress (kontaktdon) och Nordhydraulic (hydraulventiler).
 
­Vi har märkt ett påtagligt ökat intresse för våra bolag, säger Atle Industris VD Hans Åke Norås. Min förklaring till detta är dels att vi idag har ett antal mycket välskötta bolag i portföljen, dels ett allmänt stort intresse för företagsaffärer.
 
Stena Adactum, som ingår i Stena-sfären, förvärvar och utvecklar bolag med god tillväxtpotential. Envac, som under de senaste fem åren mer än fördubblat sin omsättning och sitt resultat, passar väl in i gruppens investeringsstrategi.
 
­Envac är ett välskött och lönsamt företag i en spännande bransch, som nu får möjlighet att utvecklas vidare hos en ny, seriös ägare. För Ratos blev det fyraåriga innehavet i Envac en mycket lyckosam affär, kommenterar Arne Karlsson, VD i Ratos, dagens affär.
 
I anslutning till överlåtelsen erhåller Ratos och 3i en utdelning från Envac om totalt 30 Mkr varefter Stena Adactum betalar 560 Mkr för bolaget. Affären förutsätter berörda konkurrensmyndigheters godkännande.
 
För ytterligare information
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Hans Åke Norås, VD Atle Industri, 0703-280 280
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39