Ansökan om notering på A-listan

2005-06-22

Ratos styrelse har fattat beslut om att ansöka om en notering av bolagets A- och B-aktier på Stockholmsbörsens A-lista. Aktierna handlas sedan 1997 på O-listan. Antalet utestående aktier uppgår till 21 229 036 A- och 57 953 404 B-aktier. Den genomsnittliga dagliga omsättningen i B-aktien har sedan årsskiftet uppgått till 12,8 Mkr. En börspost utgörs av 100 aktier. Bolagets marknadsvärde uppgår idag till cirka 13 miljarder kronor.
 
 
 
 
För ytterligare information:
Clara Bolinder-Lundberg, IR chef, 08-700 17 63 eller 070-719 84 43
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00