Delårsrapport jan-sept 2005 från Ratos den 11 november

2005-11-07

Den 11 november publicerar Ratos sin delårsrapport för januari-september 2005.
 
  • Rapporten beräknas offentliggöras ca kl 08.30.
 
  • Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne Karlsson ut på Ratos hemsida www.ratos.se.
 
  • Klockan 10.00 presenteras rapporten av VD Arne Karlsson på Drottninggatan 2, Stockholm. Anmälan om deltagande görs till Helena Jansson, tel nr 08-700 17 77 eller e-post hj@ratos.se, senast den 10 november kl 16.00.
 
  • Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens i samband med VD Arne Karlssons presentation. Den som önskar deltaga ringer 08-505 20 114 (OBS! Riktnummer måste slås) strax före klockan 10.00. OH-bilder till telefonkonferensen finns tillgängliga på www.ratos.se från det att rapporten offentliggjorts.
 
 
För frågor vänligen kontakta:
Clara Bolinder-Lundberg, IR, 08-700 17 63