Delårsrapport jan-mars 2005 från Ratos den 12 maj

2005-05-11

Den 12 maj publicerar Ratos sin delårsrapport januari-mars 2005.
 
  • Rapporten beräknas offentliggöras ca kl 08.45.
 
  • Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne Karlsson ut på Ratos hemsida www.ratos.se
 
  • Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Den som önskar deltaga ringer 08-505 20 114 (OBS! Riktnummer måste slås) strax före klockan 10.00. OH-bilder till telefonkonferensen finns tillgängliga på www.ratos.se  från det att rapporten offentliggjorts.
 
 
För frågor vänligen kontakta
Clara Bolinder-Lundberg, IR, 08-700 17 63