Delårsrapport jan-juni 2005 från Ratos den 24 augusti

2005-08-22

Den 24 augusti publicerar Ratos sin delårsrapport januari-juni 2005.
  • Rapporten beräknas offentliggöras ca kl 08.00.
  • Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne Karlsson ut på Ratos hemsida www.ratos.se
  • Klockan 09.30 hålls en telefonkonferens. Den som önskar deltaga ringer 08-505 20 114 (OBS! Riktnummer måste slås) strax före klockan 09.30. OH-bilder till telefonkonferensen finns tillgängliga på www.ratos.se från det att rapporten offentliggjorts.
 
 
För frågor vänligen kontakta
Clara Bolinder-Lundberg, IR, 08-700 17 63