Ratos säljer Dahl - Exitvinst 1 370 Mkr

2004-03-05

Dahls ägare har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i bolaget till franska Saint-Gobain. För Ratos, som äger 41% i Dahl, beräknas affären ge en exitvinst om ca 1 370 Mkr. Den årliga avkastningen på Ratos investering (IRR) uppgår till 35%.
Våren 1999 köpte Ratos och EQT ut Dahl från börsen varvid Ratos investerade 562 Mkr. Under de senaste fem åren har Dahl verksamhet utvecklats positivt. Såväl omsättning som resultat och kassaflöde har starkt förbättrats. Marknadspositionen på bolagets samtliga marknader har samtidigt stärkts.
 
Franska Saint-Gobain är en av Europas ledande industrigrupper, bl a en världsledande tillverkare av glas och byggmaterial. Saint-Gobain har även en omfattande distributions­verksamhet. Bolaget är verksamt i 46 länder och har ca 173 000 anställda. I Norden har Saint-Gobain hittills främst varit verksam som tillverkare av bl a glas och isoleringsmaterial. Dahl kommer därmed att ingå i en global koncern där Dahl blir den nordiska plattformen i Saint-Gobains strategi att utveckla distributionsverksamheten inom byggmaterial.
 
Ratos innehav i Dahl har en lång historik. 1972 förvärvades danska Brødrene Dahl och fusionerades med den svenska VVS-verksamheten inom Ratos dåvarande dotterbolag Söderberg & Haak. Dahl-koncernen noterades 1996 på Stockholmsbörsen. Våren 1999 köptes Dahl ut från börsen av Ratos och EQT. Sedan dess har Dahls försäljning ökat från 10,5 till 12,5 miljarder kr, rörelsemarginalen från 3,3% till 5,8% och vinsten före finansnetto och goodwillavskrivningar (EBITA) från 346 Mkr till 733 Mkr (proforma 2003 med hänsyn till förvärv samt exklusive jämförelsestörande poster).
 
- Dahl var det första förvärv Ratos genomförde under den private equity-strategi som lanserades 1999. Det är med stor tillfredsställelse vi kan konstatera att det hårda arbete som utförts i Dahl-koncernen sedan dess har givit resultat. Saint-Gobain förvärvar ett mycket lönsamt bolag med en stark position i såväl Norden som Polen. Bakom detta arbete står en ledningsgrupp som bevisligen klarar av att leverera under pressade förhållanden, säger Ratos VD Arne Karlsson.
 
 
Dahl, som är Nordens ledande VVS-grossist, sammanför ca 2 000 leverantörer med 32 000 kunder. Vid företagets nära 260 anläggningar finns drygt 3 300 anställda. Under 2003 uppgick omsättningen till 12,5 miljarder kr (12,1) och resultatet före skatt till ca 300 Mkr (220).
 
Affären är villkorad av konkurrensmyndigheternas godkännande. Ratos exitvinst beräknas uppgå till 1 370 Mkr. Den definitiva exitvinsten kommer att redovisas efter konkurrens­myndigheternas godkännande och affärens slutgiltiga genomförande, vilket preliminärt beräknas ske under andra eller tredje kvartalet 2004. Den definitiva exitvinsten kommer att påverkas av Ratos resultatandelar från Dahl under tiden fram till affärens slutgiltiga genomförande, omräkningsdifferenser m m.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 43 eller 0703-79 79 79
Clara Bolinder-Lundberg, IR-ansvarig Ratos, 08-700 17 63 eller 070-719 84 43