Tornet säljer fastigheter

2004-09-17

Som meddelats har Tornet ingått avtal och en avsiktsförklaring om försäljning av samtliga fastigheter i dotterbolaget Malmstaden. Affärerna, vars genomförande är föremål för vissa villkor bl a avseende finansiering, uppgår sammanlagt till 4 313 Mkr och beräknas resultera i en nettovinst överstigande 600 Mkr för Tornet.
Ratos är indirekt - via holdingbolaget LRT Acquisition AB (LRT) - ägare till 33% av aktierna i Tornet. Baserat på LRT-koncernens koncernmässigt bokförda värden och dess ägarandel i Tornet beräknas LRT-koncernens nettovinst överstiga 350 Mkr.
 
Ratos andel av LRT-koncernens resultat kommer att redovisas som resultatandel från LRT/Tornet under fjärde kvartalet 2004.
 
För ytterligare information om affärerna hänvisas till pressmeddelande från Tornet.
 
För ytterligare information:
Bo Jungner, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 85
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39