Dahl förvärvar Bierregaards

2004-01-09

Ratos intressebolag Dahl har förvärvat Bierregaards, en specialgrossist inom VVS-området. Affären innebär att Dahl Sverige AB förstärker sin marknadsposition. Säljare är Atle Industri, ägt till 50% av Ratos.
Bierregaards är verksamt inom VVS-branschen med inriktning på produkter för att fästa, koppla och stänga rör. Företaget är rikstäckande med huvudkontor i Malmö och finns även i Norge genom dotterbolaget TD Olav Berge VVS Engros AS. Omsättningen uppgår till cirka 170 Mkr och rörelse­resultatet (EBITA) till cirka 6 Mkr. Köpeskillingen uppgår till 20 Mkr och medför en mindre exitvinst för Atle Industri.
 
-   Bierregaards är ett välskött och lönsamt företag och förvärvet innebär att vi får en utökad kompetens inom ett bredare sortiment och med synergier till kärnverksamheten kommenterar Lennart Kalén, VD för Dahl Sverige, förvärvet.
 
-   Tillsammans med Dahl Sverige ser vi goda möjligheter att utveckla verksamheten ytterligare, säger Bo Cnattingius VD för Bierregaards.
 
Dahl är Nordens ledande grossist- och handelsföretag på marknaden för VVS- och VA-produkter samt rörprodukter till industrin. Dahl har en ledande position i Danmark, Norge, Sverige och Polen samt en stark ställning på den finska marknaden. Dahl-koncernens försäljning uppgick 2003 till cirka 12,5 miljarder kr.
 
Ratos ägarandel i Dahl är 41%.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Lennart Kalén, VD Dahl Sverige, 08-583 595 00