Tilläggsinvesteringar om totalt ca 310 Mkr

2004-01-27

Ratos har idag träffat avtal om att förvärva 3i:s aktier i Arcorus, Gadelius och Haendig. Sammantaget innebär förvärven en investering för Ratos om ca 250 Mkr. Därutöver förvärvar Ratos resterande 27% i Haendig av det av Knut Kloster kontrollerade investeringsbolaget Gaia för 58 Mkr. Genom förvärven blir Arcorus, Gadelius och Haendig helägda dotterbolag till Ratos.
Samtliga tre bolag som berörs av dagens affär kom i Ratos och 3i:s gemensamma ägo i samband med utköpet av Atle från börsen för snart tre år sedan. Det gemensamma ägandet har fungerat väl i de tre bolagen men Ratos och 3i har nu beslutat att renodla ägarbilderna i syfte att förenkla det aktiva ägararbetet. Ratos, som redan idag är den störste ägaren i två av dessa tre bolag, förvärvar härmed 3i:s ägarandelar i bolagen.
 
-  Tilläggsinvesteringar i våra portföljbolag är bland de bästa placeringar vi kan göra, säger Ratos VD Arne Karlsson. Här har vi redan arbetat upp djup kunskap kring såväl branschen som det specifika bolaget. Därutöver har vi redan upparbetade relationer och genomarbetade planer för de kommande åren.
 
Tilläggsinvesteringen om 250 Mkr för 3i:s andelar fördelar Ratos med 135 Mkr för resterande 23% i Arcorus, ca 65 Mkr för resterande 50% i Gadelius samt 50 Mkr för ytterligare 24% i Haendig (därtill förvärvas alltså Gaias 27-procentiga andel i Haendig för 58 Mkr).
 
För ytterligare information
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR-ansvarig Ratos, 08-700 17 00
 
 
Arcorus fokuserar på kvalificerade hydrauliska system och produkter. I koncernen ingår dotterbolagen Hägglunds Drives, GS-Hydro och Lidan Marine som är internationellt ledande leverantörer av kompletta hydrauliska drivsystem, hydraulmotorer och rördragningssystem. Kunderna återfinns främst inom industri-, marin- och offshore-segmenten. Arcorus är representerad med dotterbolag och agenter i drygt 40 länder.
 
Gadelius är en teknikorien­terad modern distributör av utvalda högteknologiska produkter för professionella nischmarknader i Japan och Europa. Kunderna återfinns bl a inom sektorerna medicinsk teknik, bygg, förpack­nings- och livsmedelsindustri samt mekanisk/elektronisk industri.
 
Haendig är en aktiv ägare av små och medelstora handelsbolag med inrikt­ning mot "gör-det-själv"-marknaden och proffssek­torn i Norden. I koncernen ingår dotterbolagen med försäljning till GDS-kunder; Duri, Hafa, HDF-Bolagen, HDF-Gyttorp Jakt, Sven Svenssons samt till proffskunder; Markt & Co och Penope.