Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P. och Ratos förlänger sitt erbjudande till aktieägarna i Fastighets AB Tornet

2004-01-09

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Den 20 oktober 2003 offentliggjorde Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P. och närstående fonder och Ratos ett rekommenderat erbjudande om 190 kronor kontant för varje aktie i Fastighets AB Tornet. Erbjudandet lämnades genom LRT Acquisition AB, ett svenskt bolag indirekt ägt av Lehman Brothers Real Estate Partners till 60% och Ratos till 40%.
 
Den 11 december 2003 beslutade budgivarna att fullfölja erbjudandet och frånfalla villkoret om minst 90% anslutning till erbjudandet. Därmed förklarades erbjudandet ovillkorligt. Samtidigt förlängdes anmälningsperioden till klockan 15.00 fredagen den 30 december 2003.
 
Aktieägare representerande 21 249 562 aktier, vilket motsvarar 82,2% av det totala antalet aktier och röster i Tornet, hade accepterat erbjudandet vid årets utgång. För att möjliggöra för kvarvarande aktieägarna att acceptera LRT Acquisitions erbjudande förlängs anmälningsperioden nu till klockan 15.00 fredagen den 16 januari 2004. Redovisning av likvid beräknas ske omkring den 20 januari 2004.

Stockholm, den 9 januari 2004
 
LRT Acquisition AB
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Mark H. Newman, Managing Director
Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P.
Telefonnummer: +44 207 601 00 11
 
Arne Karlsson, Verkställande Direktör
Ratos AB
Telefonnummer: +46 8 700 17 00