Ratos bokslutskommuniké publiceras 21 februari

2003-02-19

Bokslutskommunikén för år 2002 publiceras fredagen den 21 februari kl 07.45
 
En inspelad intervju med VD Arne Karlsson med anledning av kommunikén finns efter offentliggörandet på Ratos hemsida www.ratos.se.
 
Kl. 08.00 inbjudes till frukostmöte med VD Arne Karlsson på Operaterrassen där Fredrik Grevelius, investmentbolagsanalytiker på ABG, är moderator. Anmälan görs till Finanical Hearings på www.financialhearings.com
 
Kl. 12.00 presenteras Ratos och kommunikén av Arne Karlsson vid ett lunchmöte för institutionella investerare anordnat av Hagströmer & Qviberg Fondkommission.
 
Kommentarer till kommunikén och möjlighet till frågor ges vid den telefonkonferens på telefonnummer +44 20 8240 8240 som hålls klockan 14.30. OH-bilder som stöd till telefonkonferensen kommer efter kommunikéns offentliggörande finnas tillgängliga på www.ratos.se.
 
För ytterligare information
Anna-Karin Celsing, Informationschef, 08 700 17 49 eller 070 399 62 39