Ratos årsredovisning 2002 offentlig

2003-03-10

 
*  Ratos hade sammantaget en stabil utveckling, trots en i många avseenden tuff omvärld
*  Affärssidan dominerades av fem lyckade exits samt några viktiga tilläggsinvesteringar
*  Utvecklingen av substansvärdet var fortsatt positiv
*  Ratos-aktien gav för fjärde året i rad en positiv totalavkastning
*  En fortsatt stärkt acceptans för bolagets strategiska grundsyn har bidragit till ett ytterligare stärkt varumärke
*  Förutsättningarna finns för ett fortsatt förbättrat resultat i den underliggande portföljen  2003
 
 
Årsredovisningen går att beställa direkt från Ratos på www.ratos.se eller per telefon
08-700 17 00.