Investcorp förvärvar Hilding Anders AB

2003-11-24

Ägarna till sängtillverkaren Hilding Anders AB har tecknat avtal om försäljning av 100% av aktierna i Hilding Anders till private equity-bolaget Investcorp. Investcorp har för avsikt att fortsätta att utveckla Hilding Anders position som den ledande europeiska sängtillverkaren.
Hilding Anders grundades 1939 i Bjärnum i norra Skåne och var länge en lokal tillverkare av sängar och madrasser. Under de senaste fem åren har bolaget genomfört en omfattande expansion i Europa. Koncernens framgångar grundar sig på dess förvärvsstrategi, unika produktionskunnande och en väl avvägd produktmix. År 2002 omsatte koncernen 3 656 Mkr och levererade över 4 miljoner sängar i hela Europa. Koncernen har idag ca 2 200 anställda varav 400 i Sverige.
 
- Jag har arbetat i Hilding Anders-koncernen sedan 1975 och blev för drygt 15 år sedan, tillsammans med min hustru, huvudägare då vi tog över efter min svärfar Olle Andersson. Att Hilding Anders idag får en ägare med ett brett internationellt kontaktnät och höga ambitioner för bolagets fortsatta tillväxt känns bra, säger Hilding Anders ordförande Bengt Adolfsson och tillika ägare till ca 18% i Hilding Anders AB.
 
I samband med Hilding Anders expansion har externa ägare successivt tillkommit. Då Hilding Anders 1999 gick samman med sängtillverkaren APAX, blev Nordic Capital stor ägare och kontrollerar idag ca 32% i bolaget. Nordic Capitals investering i APAX genomfördes 1997.
 
- Hilding Anders har en ledning med entreprenörsglöd och stor kompetens. Det har varit en förmån att tillsammans med dem utveckla Hilding Anders till Europas ledande sängtillverkare, säger Morgan Olsson partner på Nordic Capital.
 
Ratos 27-procentiga innehav i bolaget härstammar från den investering i Hilding Anders som Atle M&A genomförde 1998 under dåvarande VD Arne Karlsson. I samband med Ratos utköp av Atle i maj 2001 överfördes större delen av Atles innehav till Ratos. Till följd av försäljningen kommer Ratos att redovisa en exitvinst om drygt 215 Mkr beräknad på bokfört värde 30 september 2003. Avslut beräknas ske i december, vilket kan komma att påverka slutlig exitvinst. Investeringen i Hilding Anders har därmed givit Ratos en genomsnittlig årlig avkastning (IRR) om 28%.
 
- Vi har under en längre tid planerat för att Hilding Anders skulle börsnoteras och bolaget är idag helt börsfähigt, säger Ratos VD Arne Karlsson. Samtidigt har de förhandlingar vi fört med Investcorp lett fram till en lösning som dels skapar goda förutsättningar för bolaget att fokusera på den fortsatta expansionen, dels leder till en värdemässigt bättre exit för ägarna.
 
I samband med förberedelserna för en eventuell börsintroduktion av Hilding Anders har Anders Pålsson rekryterats som ny VD. Anders Pålsson kvarstår som VD efter dagens affär.
 
- Jag har under det senaste året haft förmånen att på ett snabbt sätt komma in i Hilding Anders verksamhet och fått lära känna såväl medarbetare, kunder som leverantörer, säger Anders Pålsson. Jag ser mycket fram emot att fortsätta att arbeta tillsammans med dessa människor för ett ännu starkare Hilding Anders.
 
Dagens affär är villkorad av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.
 
 

 

Ytterligare information:

 

Morgan Olsson, Partner Nordic Capital, 08-440 50 50
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00

 

Bengt Adolfsson, Styrelseordförande Hilding Anders, 0708-49 03 44
Deborah Botwood Smith, Managing Director, Corporate Communications Investcorp, +44 20 7629 6600
 
 
 
Nordic Capital
Nordic Capital är ett ledande private equity-bolag med ett erfaret team och ett långt track record av framgångsrika investeringar. Nordic Capital fokuserar på buy-outs och investeringar i medelstora, Norden­baserade företag. Sedan starten 1989 har Nordic Capital tillfört kapital till ett femtiotal företag. Nordic Capital har ett brett nätverk och stor kännedom om olika branscher på den nordiska marknaden. Nordic Capitals strategi är att skapa värde genom att aktivt implementera en bred agenda. Bakom Nordic Capital står ett antal välkända nordiska och internationella placerare.
 
 
 
 
 
Investcorp
Investcorp är en global investmentgrupp med kontor i London, New York och Bahrain. Verksamhet bedrivs inom fyra områden: corporate investment, real estate investment, asset management and technology investment. Företaget grundades 1982 och har sedan dess genomfört transaktioner till ett ackumulerat värde på ca 25 miljarder USD. I Europa har Investcorp tillsammans med sina kunder investerat i Helly Hansen, Minmax och Welcome Break och i USA i Aero, PlayPower och MW Manufacturers.