Giga säljer verksamhet till Martinsson

2003-04-14

Ratos båda intressebolag Giga Consulting och Martinsson Informationssystem har ingått avtal enligt vilket Martinsson tar över Gigas verksamhet inom verksamhetsområdena Windows infrastruktur och Projektledning. Verksamhetsöverlåtelsen berör ca 25 anställda.
Giga Consulting som vid utgången av 2002 hade ett bokfört värde i Ratos om 1 Mkr kommer efter genomförandet av dagens affär ej längre redovisas som ett Innehav i Ratos. Det bokförda värdet på Martinsson Informationssystem kommer ej att påverkas av överlåtelsen. Affären beräknas ge endast marginella effekter på Ratos resultat.
 
För ytterligare information
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49
Lars Pettersson, VD Martinsson Informationssystem, 070-517 28 02