Delårsrapport januari-juni 2003 - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-16 14:21 RATOS B 33,22 SEK

Delårsrapport januari-juni 2003

2003-08-27

  • Innehavet i Capona avyttrat - exitvinst 195 Mkr
  • Refinansiering av Dahl frigjorde 928 Mkr
  • Resultat före skatt 315 (397) Mkr
  • Vinst per aktie 2,83 kr (3,41)
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR-ansvarig, 08-700 17 63