Delårsrapport januari-mars 2003

2003-05-12

  •      God resultatutveckling i underliggande portfölj
  •      Refinansiering av Dahl frigjorde 928 Mkr
  •      Resultat före skatt 21 (45) Mkr
  •      Stark finansiell ställning
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR-ansvarig, 08-700 17 63