Hilding Anders säljer Billerbeck

2003-11-03

Billerbeck, som grundades redan 1921 i Wuppertal i Tyskland, tillverkar täcken och kuddar för högprissegmentet. Idag består Billerbeck-gruppen av enheter i Schweiz, Tyskland och Ungern samt ett försäljningskontor i Österrike. Hilding Anders blev 2001 ägare till Billerbeck-gruppen i samband med förvärvet av Slumberland Plc.
 
-       Hilding Anders kärnverksamhet är att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja sängar. Det är viktigt för oss att hålla fast vid kärnverksamheten, säger Hilding Anders Koncernchef Anders Pålsson. 
 
Billerbeck-gruppen omsatte under 2002 350 Mkr. För Hilding Anders-koncernen beräknas försäljningen ha en positiv resultatpåverkan. Ratos ägarandel i Hilding Anders uppgår till 27%.
 
 
 
Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk: