Genomför förvärv i Norge

2003-12-22

Ratos förvärvar ErgoBluegarden A/S från norska Posten. ErgoBluegarden, som förra året omsatte 340 MNOK, är en av Nordens fem största aktörer inom personaladministrativa stödfunktioner.
Ratos förvärvar 100% av ErgoBluegarden tillsammans med personer i bolagets ledning. Det totala förvärvspriset ("Enterprise Value") uppgår till 340 MNOK och erläggs initialt kontant. När pågående refinansiering är genomförd i januari-februari beräknas Ratos egen kapital-investering uppgå till cirka 250 Mkr.
 
-    Detta är ett bolag och en bransch som passar Ratos väl, säger Ratos VD Arne Karlsson. Den rådande branschstrukturen kommer att erbjuda flera intressanta strukturaffärer. Samtidigt har ErgoBluegardens ledning byggt upp en lönsam och väl fungerande verksamhet som genererar goda vinster och stabila kassaflöden.
 
ErgoBluegarden med ca 300 anställda har kontor på sju ställen runt om i Norge och ett kontor i Danmark. Verksamheten består av standardiserade lönehanteringssystem, IT-tjänster för andra personaladministrativa funktioner, IT-stödd outsourcing av personalavdelningar samt konsulttjänster. Förra året omsatte koncernen 340 MNOK och hade ett resultat före skatt om 35 MNOK.
 
För ytterligare information
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49, 070-399 62 39