EU godkänner försäljning av Hilding Anders

2003-12-17

EU kommissionen har godkänt Ratos och Nordic Capitals försäljning av Europas ledande sängtillverkare Hilding Anders till det internationella private equity-bolaget Investcorp. Därmed kan affären som offentliggjordes den 24 november slutföras. För Ratos del medför försäljningen en exitvinst om drygt 215 Mkr.
 
 
För ytterligare information
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49