Ny koncernchef i Intervect

2003-04-08

Petter Arvidson har utsetts till ny koncernchef i Ratos intressebolag Intervect. Han efterträder Anders Nordwall som gick i pension under januari 2003.

Petter Arvidson är civilingenjör och kommer från en lång karriär inom Asea/ABB-koncernen, nu närmast som VD för ABB Utilities AB. Inom ABB-koncernen har han innehaft ett flertal ledande befattningar såväl i Sverige som i utlandet, bl a som vice VD och divisionschef inom svenska ABB och affärsområdeschef inom det globala ABB.


- Jag ser det som en spännande utmaning att förverkliga lönsamhetsmålen för Intervect-koncernen, kommenterar Petter Arvidson sin nya befattning.

Intervect är världsledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av kuggstångsdrivna hissar och plattformar för vertikala transporter av människor, material och maskiner. Kunderna finns primärt inom bygg och offshore samt allmän industri. I Intervect ingår den svenska hisstillverkaren Alimak samt den holländska plattformstillverkaren HEK. Försälj-ningen bedrivs genom ett femtontal helägda säljbolag samt ett stort antal distributörer.

Omsättningen för 2002 uppgick till cirka 1,1 miljard kr (1,2).

För ytterligare information:
Bo Jungner, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 00
Björn Kumlin, Styrelseordförande Intervect, 018-60 61 50
Petter Arvidson, 018-60 61 50