Lindab etablerar tillverkning i Prag

2003-04-16

Ratos intressebolag Lindab har fattat beslut om att etablera tillverkning i Prag. Kraftigt växande efterfrågan i centrala och östra Europa i kombination med förbättrade logistikmöjligheter och ett bättre kostnadsläge ligger bakom beslutet.

Lindab står inför spännande utmaningar med kraftig tillväxt på flera marknader och har därför beslutat att investera i en ny produktionsenhet i Tjeckien nära Prag. Den nya moderna fabriken beräknas vara klar för produktion under år 2004. Upp till 300 anställda beräknas successivt kunna anställas under de kommande åren.

Under de senaste tre åren har Lindabs försäljning i centrala och östra Europa fördubblats och uppgår idag till ca 800 Mkr. Huvuddelen av produktionen för dessa marknader har legat i Sverige och Danmark. Den nu planerade fabriken kommer huvudsakligen att tillverka arbetsintensiva produkter inom Lindabs ventilationsprogram. Lindabs affärsområde Profile har idag verksamhet i Prag som också kommer att flyttas till den nya anläggningen.

- Investeringen är en viktig förutsättning för vår fortsatta utveckling i Europa. För att säkerställa en lönsam tillväxt krävs en effektiv produktion nära tillväxtmarknaderna, säger Lindabs koncernchef Kjell Åkesson i en kommentar till beslutet.

Samtidigt som produktionen byggs ut i Tjeckien kommer fabrikerna i Sverige och Danmark fortsätta att utveckla sina roller som kompetenscentra och nav för produkt- och produktionstekniksutveckling.


För ytterligare information
Mats Lönnqvist, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 00
Kjell Åkesson, Koncernchef Lindab, 0431-850 00