Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P. och Ratos AB förlänger sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Fastighets AB Tornet

2003-11-26

PRESSMEDDELANDE, 26 november 2003
 
Den 20 oktober 2003 offentliggjorde Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P. och närstående fonder ("LBREP") och Ratos AB ("Ratos") (gemensamt "Budgivarna") ett rekommenderat erbjudande om 190 kronor kontant för varje aktie i Fastighets AB Tornet ("Erbjudandet"). Erbjudandet lämnades genom LRT Acquisition AB ("LRT Acquisition"), ett svenskt bolag indirekt ägt av LBREP till 60% och Ratos till 40%. Anmälningsperioden löpte ut klockan 15.00 fredagen den 21 november 2003.
 
Aktieägare representerande 15 855 420 aktier, vilket motsvarar 61,3% av det totala antalet aktier och röster i Fastighets AB Tornet ("Tornet" eller "Bolaget"), har accepterat Erbjudandet. Vidare har aktieägare, som innehar aktier motsvarande sammanlagt 20,6% av rösterna och kapitalet i Tornet, ingått avtal med LBREP och Ratos, innebärande att LRT Acquisition kommer att förvärva dessa aktier förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorligt. Antalet accepter tillsammans med antalet aktier som omfattas av förbindelserna att acceptera Erbjudandet uppgår till sammanlagt 81,9% av antalet aktier och röster i Bolaget.
 
Konkurrensrättsligt beslut förväntas erhållas från EU-kommissionen den 4 december 2003. För att möjliggöra för de kvarvarande aktieägarna att acceptera Erbjudandet förlängs anmälningsperioden till klockan 15.00 fredagen den 5 december 2003.
 
Budgivarna förväntar sig att ett offentliggörande att Erbjudandet förklaras ovillkorligt görs senast den 10 december 2003, varvid redovisning av likvid beräknas ske omkring fem arbetsdagar därefter, d.v.s. den 17 december 2003.
 
Som anges i prospektet har LRT Acquisition förbehållit sig rätten att frånfalla villkoren för Erbjudandet, innefattande villkoret om minst 90% anslutning till Erbjudandet, och därmed fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad än 90%.
 
Stockholm, den 26 november 2003
 
LRT Acquisition AB
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Mark H. Newman, Managing Director
Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P.
Telefonnummer: +44 207 601 0011
 
Arne Karlsson, VD
Ratos AB
Telefonnummer: +46 8 700 17 00