Halvårsrapport från Ratos den 27 augusti

2003-08-26

Den 27 augusti publicerar Ratos sin halvårsrapport.
 
* Rapporten beräknas offentliggöras före börsens öppning.
* Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne Karlsson ut på Ratos hemsida www.ratos.se
* Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Den som önskar delta ringer: +44 (0)20 7162 0197 strax före klockan 10.00. OH-bilder till konferensen finns tillgängliga på www.ratos.se  från det att rapporten offentliggjorts.
* Enskilda Securities arrangerar en lunch med Arne Karlsson för sina kunder med anledning av rapporten.
 
 
För frågor vänligen kontakta
Anna-Karin Celsing, Informationschef, 08-700 17 49
Clara Bolinder Lundberg, IR-ansvarig, 08-700 17 63