Delårsrapport jan-sept från Ratos den 12 november

2003-11-11

  • Rapporten beräknas offentliggöras kl 08.30.
  • Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne Karlsson ut på Ratos hemsida www.ratos.se
  • Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Den som önskar deltaga ringer
    +44 (0)207 162 0181 strax före klockan 10.00. OH-bilder till telefonkonferensen finns tillgängliga på www.ratos.se från det att rapporten offentliggjorts.
  • ABG Sundal Collier arrangerar en lunch med Arne Karlsson för sina kunder med anledning av rapporten.