250 000 kronor i stipendier till medarbetare inom Ratos-koncernen

2003-02-05

Igår delades Olof A Söderbergs Stipendium 2002 för vidareutveckling i arbetslivet ut. Stipendiaterna, som erhöll 50 000 kronor vardera, är anställda i Ratos eller i något av Ratos intresse- eller dotterbolag.

Stiftelsen Olof A Söderbergs Fond delar årligen ut 250 000 kronor till medarbetare inom Ratos-koncernen som visat stark vilja att vidareutbilda och utveckla sig. I år delas stipendierna ut för nionde gången och fem medarbetare i Ratos dotter- och intressebolag får vardera 50 000 kronor.

Årets stipendiater;

• Margareta Nyberg, utvecklingsingenjör vid Alimak, ”för målinriktad ambition, analysförmåga, kreativitet och vetgirighet”.

• Fredrik Lundberg, chefdesigner textil på Haglöfs, ”för starkt genialiskt tänkande i material och form”.

• Fredrik Gestblom, controller på Camfil, ”för stark drivkraft och resultatinriktat arbete, för vetgirighet och kunskapsgenerositet”.

• Stefan Lövblom, produktchef Värme vid Dahl Sverige, ”för stark drivkraft och organisationsförmåga samt hög ambitionsnivå”.

• Per Frankling, Investment Manager på Ratos, ”för ett utmärkt och prestigelöst intellekt i det analytiska arbetet samt hög ambitionsnivå och affärsdiplomati”.

Olof A Söderbergs Fond är fristående från det börsnoterade investmentbolaget Ratos, men fondens inriktning ligger helt i linje med Ratos målsättning om ett aktivt och ansvarstagande ägande.

För bilder kontakta:
Helena Jansson, Ratos, 08-700 17 77
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49