2003

Sök bland pressmeddelanden
 
Datum Pressmeddelanden
Genomför förvärv i Norge
EU godkänner försäljning av Hilding Anders
Ratos fullföljer bud på Tornet
EU-godkännande av Tornet-förvärv
Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P. och Ratos erhåller konkurrensrättsligt godkännande från EU-kommissionen avseende förvärvet av Tornet
Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P. och Ratos AB förlänger sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Fastighets AB Tornet
Budet på Fastighets AB Tornet förlängt till 5 december 2003
Investcorp förvärvar Hilding Anders AB
Delårsrapport Januari-September 2003
Delårsrapport jan-sept från Ratos den 12 november
Hilding Anders säljer Billerbeck
Dynal Biotech gör kompletteringsförvärv i USA
Rekommenderat offentligt erbjudande om 190 kr kontant för varje aktie i Fastighets AB Tornet
Ratos avyttrar DataVis
Delårsrapport januari-juni 2003
Halvårsrapport från Ratos den 27 augusti
Arcorus, m fl: Kanadensisk stämningsansökan saknar all grund
Ratos AB (publ): Exportpris till Haglöfs
Ratos avyttrar Capona-innehavet Exitvinst 172 Mkr
Overseas Telecom slutför försäljningen av indiska Bharti Mobile
Delårsrapport januari-mars 2003
Lindab etablerar tillverkning i Prag
Giga säljer verksamhet till Martinsson
Beslut på bolagsstämma
Ny koncernchef i Intervect
Ratos årsredovisning 2002 offentlig
Bolagsstämma 9 april 2003
RATOS: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002
Ratos bokslutskommuniké publiceras 21 februari
250 000 kronor i stipendier till medarbetare inom Ratos-koncernen
Ratos frigör 928 Mkr genom ny kapitalstruktur i Dahl
Björn Kumlin tf koncernchef i Intervect