Tilläggsinvestering i Arcorus

2002-04-22

Ratos investerar ytterligare knappt 160 Mkr i Arcorus. Genom tilläggsinvesteringen ökar Ratos ägarandel i bolaget till 77%.

- Genom förvärvet av ytterligare 28 procentenheter i Arcorus tar vi en ännu starkare del i bolagets utveckling, säger Ratos VD Arne Karlsson. Samtidigt löser vi ut tio mindre aktieägare och skapar därmed en tydligare ägarbild i Arcorus.

Arcorus bildades under våren 2000 genom ett samgående mellan Hägglunds Drives och GS Hydro. Gruppen utvecklar, tillverkar och marknadsför kundanpassade kompletta hydrauliska system till kunder inom industri, marin och offshore på global basis. År 2001 uppgick gruppens omsättning till ca 1,5 miljarder kr och resultatet var nära 100 Mkr.

- Bildandet av Arcorus har gått helt enligt plan, berättar Arcorus VD Anders Lindblad. Nu arbetar vi med att förverkliga de mål vi satt upp för våra företag. Vi ska växa med 10-15% per år varav hälften skall vara organisk tillväxt. För att växa med bibehållen lönsamhet krävs bland annat att vi fortsatt fokuserar på att utveckla våra system i nära samarbete med våra kunder. På så sätt blir vi kundernas förstahandsval då de söker en komplett lösning.

Genom dagens tilläggsinvestering blir Arcorus ett dotterbolag till Ratos. I Ratos investeringsstrategi ingår att investera mellan 250 och 1 500 Mkr i bolag där ägarandelen i normalfallet uppgår till 20-50 %. Dotterbolagsinvesteringar kan dock genomföras om detta bedöms vara lämpligt.

- Vi ser Arcorus, med sin starka globala position, som ett mycket utvecklingsbart företag med förutsättningar att väl klara Ratos högt ställda avkastningskrav, säger Arne Karlsson.

Det koncernmässigt bokförda värdet av Ratos innehav i Arcorus kommer till följd av dagens affär att öka med knappt 160 Mkr till ca 500 Mkr. Arcorus blir därmed ett av Ratos största innehav sett till bokfört värde. Resterande 23% av Arcorus ägs fortsatt av 3i.


För ytterligare information

Arne Karlsson, VD Ratos, 08 700 17 00
Anders Lindblad, VD Arcorus, 08 545 187 50