Telia Overseas säljer sin andel i Bharti Mobile

2002-05-06

Telia Overseas AB, som till 9% ägs av Ratos, har sålt sin andel om 26% i Bharti Mobile Ltd i Indien. Köpare är den indiska mobiloperatören Bharti Televentures.

Försäljningen väntas innebära en reavinst om cirka 200 Mkr för Telia Overseas. Totalt investerat kapital inklusive lån uppgick till 528 Mkr. Försäljningen är ett led i bolagets strategi att successivt realisera tidigare genomförda investeringar. Affären kommer att slutföras under andra halvåret 2002.

Ratos äger ca 9% i Telia Overseas och har investerat 328 Mkr i bolaget sedan 1996. Telia Overseas affärsidé är att förvärva, utveckla och försälja telekomlicenser, främst avseende mobiltelefoni och kommunika-tionsnät i utvecklingsländer. Telia Overseas har förutom Indien engagemang i Sri Lanka, Hongkong, Uganda och Namibia.


För mer information:
Mats Lönnqvist, Senior Investment Manager, 08-700 17 55
Anna-Karin Celsing, Informationschef, 08-700 17 49