Superfos ingår avsiktsförklaring om övertagande av Jotipac Group

2002-01-28

Superfos har i dag undertecknat en avsiktsförklaring med danska börsnoterade VT Holding rörande ett övertagande av Jotipac Group. Det avtalade priset för samtliga aktier uppgår till DKK 470m. Avsiktsförklaringen är villkorad av en due diligence samt ett godkännande av berörda konkurrensmyndigheter.
Jotipac Group tillverkar högkvalitativa formsprutade plastförpackningar. Företagets omsättning uppgår till ca DKK 510m och bolaget har omkring 280 anställda vid huvudkontoret i danska Randers och i fabrikerna i Randers, Wetteren i Belgien och i Tenhult i Sverige. Jotipac Groups produkter används huvudsakligen inom livsmedelsindustrin.

Det planerade förvärvet genomförs som ett led i Superfos Packagings tillväxtstrategi inom kärnområdet formsprutade plastförpackningar där man genom ett övertagande skulle bli den ledande Europeiska producenten. Genom en sammanslagning av Superfos Packaging Consumer Division och Jotipac Group uppnås dessutom en rad synergier på produktions- samt produkt- och inköpsområdet. Därutöver skulle den tänkta affären ytterligare öka Superfos nuvarande europeiska marknadstäckning.

Parterna räknar med att ett slutligt avtal skall kunna ingås i slutet av februari 2002.

Superfos Packaging har idag 14 fabriker i Europa och ytterligare en fabrik i USA. Omsättningen uppgår till ca DKK 1,9m och bolaget har sammantaget 1 800 anställda. Superfos ägs av Industri Kapital 1997-fonden (67 %) och Ratos AB (33 %).