Superfos förvärvar Jotipac

2002-03-26

Jotipac Group tillverkar högkvalitativa formsprutade plastförpackningar. Företagets omsättning uppgick 2001 till 510 MDKK och bolaget har ca 300 anställda. Resultatet efter avskrivningar (EBITA) uppgick till 75,5 MDKK. Jotipac Groups produkter används huvudsakligen inom livsmedelsindustrin.

Förvärvet genomförs som ett led i Superfos Packagings tillväxtstrategi inom kärnområdet formsprutade plastförpackningar där bolaget genom övertagandet blir den ledande Europeiska producenten. Genom en sammanslagning av Superfos Packaging Consumer Division och Jotipac Group uppnås en rad synergier inom produktions- samt produkt- och inköpsområdet. Därutöver ökar affären Superfos nuvarande europeiska marknadstäckning ytterligare.

Superfos Packaging har idag 14 fabriker i Europa och ytterligare en fabrik i USA. Omsättningen uppgick år 2001 till 2 143 MDKK och bolaget har sammantaget ca 2 100 anställda. Superfos ägs av Ratos till 33 % medan Industri Kapital 1997-fonden kontrollerar resterande 67 %.