Ratos säljer Hilton-innehav

2002-03-22

Inlåsningen gällde ursprungligen fram till den 22 april 2002. Dagens affär innebär att Ratos innehav i Hilton Group - 17 627 886 aktier representerande 1,1 % av Hiltons aktiekapital - har förvärvats av Deutsche Bank AG London som säljer dem vidare till ett antal institutionella placerare.

Det totala försäljningsbeloppet överstiger 600 Mkr och resulterar i en reavinst om knappt 50 Mkr för Ratos. Den årliga genomsnittliga avkastningen (IRR) på Ratos investering i Hilton Group uppgår till knappt 15 %. Ratos kommer i juni att erhålla utdelning avseende 2001 om 14 Mkr.