Ratos säljer Exceed - exitvinst ca 90 Mkr

2002-04-26

Ratos har ingått avtal om att sälja sitt helägda flyg- och sjöfraktsbolag Exceed till Wilson Logistics Group för ca 160 Mkr. Exceed har funnits i Ratos portfölj sedan början av 1990-talet, då som en del av speditionskoncernen Inter Forward.

I samband med ägarbytet löser Exceed en skuld till Ratos om 10 Mkr varför likviditets-effekten för Ratos blir ca 170 Mkr.
- Genom dagens affär gör vi en exit som är bra för Ratos aktieägare. Samtidigt är detta en industriellt riktig affär för Exceed, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson försäljningen.

Exceeds strategi har varit att bygga en ledande nordisk aktör inom flyg- och sjöfrakt.
- Nu bildas en stark skandinavisk aktör på den globala flyg- och sjöfraktmarknaden, säger Peter Larsen, koncernchef i Exceed. På så sätt når vi vårt mål vilket i förlängningen kommer att gagna det skandinaviska näringslivet i dess strävan att konkurrera på världsmarknaden.

Trots att båda bolagen, speciellt i Sverige, är starka på marknaden så har de gemensamma analyser som föregått affären visat att bolagen i högre grad kompletterar än dubblerar varandra. Således är affären logisk ur båda företagens perspektiv.
- Genom samgåendet med Exceed får vi ett viktigt tillskott av kompetens och kunder inom tredjeparts logistik, vilket vi bedömer som en viktig strategisk komponent, kommenterar Wilson Logistics Groups koncernchef Henrik von Sydow förvärvet av Exceed.

Under år 2001 omsatte Exceed 1,3 miljarder kronor (1,2) och visade ett rörelseresultat på -19 Mkr (21). Den nya sammanslagna gruppen beräknas omsätta 7 miljarder kronor och kommer att ha 2 300 anställda i 27 länder världen över. Försäljningen av Exceed till Wilson Logistics Group villkoras bland annat av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.

För ytterligare information
Arne Karlsson, VD Ratos, 08 700 17 00