Ratos delårsrapport publiceras 26 augusti

2002-08-22

Delårsrapport för januari till juni 2002 släpps kring lunchtid måndagen den 26 augusti.
 
En inspelad intervju med VD Arne Karlsson med anledning av rapporten finns efter offentliggörandet på Ratos hemsida www.ratos.se
 
Kommentarer till rapporten och möjlighet till frågor ges vid den telefonkonferens på telefonnummer +44 20 8781 0597 som hålls klockan 15.00 den 26 augusti. OH-bilder som stöd till telefonkonferensen kommer efter rapportens offentliggörande finnas tillgänglig på www.ratos.se. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska.
 
Tisdagen den 27 augusti presenteras Ratos och delårsrapporten av Arne Karlsson vid ett frukostmöte för institutionella investerare anordnat av Nordea Securities samt vid en lunch arrangerad av Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF).