Ratos delårsrapport januari-mars 2002

2002-05-13

- Resultat före skatt 45 Mkr (24)
- Resultat före skatt och goodwill 126 Mkr (71)
- Totalavkastning för Ratos-aktien +24%
- Innehavet i Hilton avyttrat
- Stabil resultatutveckling i Innehaven

Stockholm den 13 maj 2002
Ratos AB (publ)

Arne Karlsson
Verkställande direktör
Detta är ett sammandrag av Ratos delårsrapport januari-mars 2002. Den fullständiga rapporten kan laddas ner eller beställas här.