Ratos avyttrar Esselte-innehav

2002-06-07

Ratos har avyttrat sitt sammanlagda innehav av 5 163 207 A-aktier och 611 600 B-aktier, motsvarande cirka 33% av rösterna och cirka 17% av kapitalet i Esselte. Köpare är den amerikanska private equity-fonden J.W. Childs som i förra veckan offentliggjorde ett bud på hela Esselte.

En förutsättning för J.W. Childs bud var att Ratos som Esseltes största ägare ställde sig positivt till en försäljning. Ratos ställde därför ut en köpoption till J.W. Childs vilken fonden nu beslutat utnyttja.

Försäljningen som sker till kursen 90 kronor per aktie inbringar ca 520 Mkr till Ratos och ökar Ratos eget kapital med ca 140 Mkr. Efter att hänsyn tagits till omräkningsdifferenser kommer den redovisade exitvinsten uppgå till ca 95 Mkr.


Ytterligare information
Arne Karlsson, VD Ratos, 08 700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070 399 62 39