Ratos accepterar bud på Esselte

2002-05-24

Ratos, som äger 17% av kapitalet och 33% av rösterna i Esselte, har accepterat dagens bud från J.W. Childs. Försäljningen om 520 Mkr ökar Ratos eget kapital med 140 Mkr.

Det amerikanska private equity-bolaget J.W. Childs har idag lagt ett bud på samtliga aktier i Esselte. Budet motsvarar 90 kr per aktie.

- Vi bedömer dagens bud som väl balanserat. De senaste veckorna har aktien handlats på en hög nivå, men sett över de senaste trettio handelsdagarna innebär dagens bud en premie om 30%, kommenterar VD Arne Karlsson budet.

Ratos har varit aktieägare i Esselte ända sedan 1947. Under de senaste åren har verksamheten i Esselte renodlats och effektiviserats.

- Det arbete som Anders Igel och hans ledningsgrupp utfört under senare år har haft stor betydelse för att lyfta Esseltes lönsamhet till tillfredsställande nivåer. Fortfarande kvarstår dock mycket arbete - inte minst vad avser strukturfrågor i Esseltes europeiska verksamhet. Budet kommer därför vid en lämplig tidpunkt, säger Arne Karlsson.

Dagens bud riktas till Esseltes samtliga aktieägare och är villkorat av att över 90% av ägarna accepterar budet.

En förutsättning för J.W. Childs bud har varit att Ratos som Esseltes största ägare ställer sig positivt till en försäljning. Ratos har därför ställt ut en option till J.W. Childs att förvärva Ratos aktier till den kurs som J.W. Childs erbjuder i sitt bud.

Ratos innehav i Esselte har ett koncernmässigt bokfört värde om 379 Mkr. Skulle dagens bud gå igenom erhåller Ratos ca 520 Mkr vilket ökar Ratos eget kapital med 140 Mkr. Efter att hänsyn tagits till omräkningsdifferenser kommer den redovisade exitvinsten uppgå till ca 95 Mkr.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00