Ratos ÅR 2001 nu på nätet

2002-03-26

Ratos årsredovisning på engelska och svenska finns nu att tillgå på www.ratos.se under flik Investor Relations där också en beställningsfunktion finns för att erhålla den tryckta versionen av årsredovisningen.

Årsredovisningen är indelad i tre huvudavsnitt; Koncernöversikt, Förvaltningsberättelse och Analysdel. I analysdelen finns en verksamhetsbeskrivning för Ratos samtliga innehav med tillhörande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser under ett flertal år. Motsvarande information finns även att tillgå i nedladdningsbara Excel-filer på Ratos hemsida.

På hemsidan finns även "Månadsintervjuer" med VDarna för Ratos innehav under flik Investor Relations. Denna månads intervju görs med Lindabs VD Carl-Gustaf Sondén.