Programmera och Giga blir Yarrow

2002-03-22

Yarrow är en Stockholmsbaserad IT-konsult med fokus på bank-, finans- och försäkringsbranscherna.

Yarrow kombinerar teknisk kompetens med verksamhetserfarenhet. Gemensamt för Yarrows kunder, även de utanför finansmarknaden, är att de driver tekniskt utmanande projekt. Yarrow har 130 anställda och omsätter ca 120 Mkr.

Ratos ägarandel i Yarrow är 39 %.