Ny VD i Atle Industri

2002-08-26

Under september tillträder Hans Åke Norås posten som VD i Atle Industri - ett av de större innehaven i private equity-företaget Ratos portfölj.
 
Hans Åke Norås har en gedigen erfarenhet av att arbeta med företag utifrån ett ägar­perspektiv. Som konsult åt Atle-gruppen har han under de senaste åren lett ett antal "turn-around" uppdrag. Under 1990-talet arbetade Norås inom Securum-koncernen och ansvarade där för koncernens rekonstruktion och avyttring av ett antal handels- och industriföretag. Tidigare har han även arbetat inom SSAB och som VD för Leksells AB. Norås efterträder Bo Ulván som går i pension.
 
- Uppdraget som VD i Atle Industri ligger väl i linje med mina tidigare uppdrag, säger Hans Åke Norås. Jag har ett tydligt mandat från koncernens ägare att tillsammans med företags­ledarna inom Atle Industri-gruppen skapa nya värden.
 
Atle Industri, som ägs av Ratos till 50%, består av en portfölj av 15 företag verksamma inom handel, verkstadsindustri, avfallshantering och IT/Teknologi. Bland bolagen finns AKA Tempcold (distribuerar kylprodukter), Näsström (grossist hydraulikprodukter), Moving (materialhanteringssystem), Nordhydraulic (hydraulventiler), Elpress (elektriska kontaktdon), Pressmaster Tool (press-verktyg) och Envac Centralsug (system för avfallshantering).
 
Under 2001 omsatte gruppen ca 2,4 mdr kr och visade en förlust före skatt om 28 Mkr. Åtgärdsprogram vilka förväntas ge resultat under innevarande år har införts i fler av bolagen.

 

 
För ytterligare information:
Hans Åke Norås, tillträdande VD Atle Industri, 070 328 02 80
Thomas Mossberg, Senior Investment Manager och vVD Ratos, 08 700 17 00